Extra

Als de jaartelling vóór Christus aftelt naar de komst van de verlosser

Als de jaartelling vóór Christus aftelt naar de komst van de verlosser, dan rijst de vraag waar we nu al eeuwen naar optellen. Het antwoord is: naar jou, mijn zoon. Naar jou.

We tellen op naar jou en je volgelingen, die wakker zullen zijn en je ontvangen als een koning. Ze zullen geloven dat je van ver komt, uit het oerwoud of de woestijn. Van een onbekend, vulkanisch eiland. Van de zon, de maan, een onbereikbaar sterrenstelsel. Eeuwenlang ben je onderweg geweest in het zadel van de reusachtige Midgaardslang. Ze zullen je aan land verwelkomen, je rijdier verwennen en je tooien met pauwenveren en een hertengewei. Je wordt van boven tot onder beschilderd met zwart, rood en wit pigment. Ze zullen een citadel bouwen met je naam boven de poort, een Tempel en een piramide met onderaardse gangen, verborgen schatkamers en nissen met resten van mensenoffers. Ze zullen parades voor je organiseren, en wilde banketten met vlees van navelzwijnen, witstaartherten en oerkoeien. Je wordt vetgemest tot je een vadsige heerser bent, die met de duim omhoog of omlaag beslist over de mindere levens. Zo is voorspeld.

Je heerschappij zal worden bekritiseerd en betwist door rivaliserende stammen en naburige, invasieve naties. Maar je bent onwankelbaar. Je begrijpt de psychologie van de massa en wendt democratische of anarchistische omwentelingen af door je onderdanen zo veel mogelijk te geven wat ze denken te begeren, en af te pakken wat je dictatuur in de weg zou kunnen staan, bijvoorbeeld ideologieën met humanistische inslag, burgerbewegingen, deeleconomieën, en participatieve overlegplatformen. Je zult je rijk afbakenen en de natuurlijke rijkdommen ontginnen, terwijl je de mensen oneindige voorspoed voorspiegelt. Handel is religie, geld is welvaart. Jouw monetaire imperium zal alle omliggende staten opslokken, tot de mensheid in haar totaliteit, op alle continenten, het genie van jouw methode heeft erkend en zich eraan onderwerpt.

Als een eenentwintigste-eeuwse Bismarck, een Garibaldi, zul jij de Eenmaker zijn, de charismatische Slangendrager. Het grootste verschil met andere dynastieke tradities die meestal door revolutionaire krachten op de knieën worden gedwongen, schuilt in het eenvoudige feit dat jij niet dood gaat. Elke strijd om een machtswissel, elke opstand zal leegbloeden door je onsterfelijkheid. De vrede zal erin bestaan dat je eeuwigdurende bestuur het onmogelijk maakt om alternatieven te bedenken. De meerderheid neemt genoegen met hoe het nu eenmaal is, omdat het zogezegd nooit anders is geweest. Zo werd voorspeld.

Vanuit de overtuiging dat de taal vaak de neiging vertoont om ruimte te geven aan conflict, wordt het spreken beperkt tot ad hoc-communicatie, de zuivere pragmatiek van een code. Zo krijgt het kwade nooit de kans om in de woorden te sluipen, zich aan leestekens vast te haken, zich in interlinies en intersecties te nestelen, te broeden en te groeien, neutrale uitspraken plotseling in retoriek te veranderen. 

De absolute stilte moet worden vermeden. De omgang ermee wordt gezien als een bezigheid van kunstenaars, die op de afgesproken muren of in parken in de overeengekomen stadsdelen hun beeldend onderzoek voeren, of in de streng gecontroleerde staatspers hun literatuur met een publiek kunnen delen. Zelfstandige uitgeverijen en drukkerijen worden verboden, vanwege hun al te programmatorische aard. 

De antipode van het zwijgen, waar het murmelen en ratelen aanvangt, is evenmin gewenst. Het is de plek waar overlegplatformen ontstaan, oorden van verderf die geen onmiddellijke bedreiging vormen voor de soevereine macht, maar wel gemonitord dienen te worden, broedplekken als ze zijn voor uiteenlopende stemmen, nuances, perspectieven en tegenstrijdige meningen. Ze mogen in geen geval de eenvoud van de doorsneemens bruskeren met hun geloof in de meerduidigheid. Zowel de stilte als het debat worden dus aan banden gelegd ten voordele van een praktische taal die de satus quo bestendigt. Zo is voorspeld.

Uit: Hans Depelchin, De rode koe (werktitel, verschijnt najaar 2024)